راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات در فصلنامه علمی «نوآوری های مدیریت آموزشی»

 

1_ فصلنامه عمدتاً مقالات پژوهشی و مروری را می پذیرد. 

2_ مقاله می بایست از طریق وب سایت فصلنامه ارسال شود. (در صورت ارسال چند مقاله به صورت همزمان از یک نویسنده مسئول، تنها یکی از مقالات «در صورت داشتن شرایط لازم» داوری می شود.)

3_ محتوای مقاله باید متناسب با اهداف نشریه باشد. (تشخیص این مورد برعهده هیأت تحریریه است.)

4_ مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسندگان باشد. 

5_ توجه بفرمایید که مقاله ارسالی قبلاً در هیچ نشریه دیگری (اعم از داخلی و خارجی) و مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه آن ها چاپ شده باشد (منوط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی هستند. 

تبصره 2. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر، به شرطی پذیرفته می شوند که منابع درخور و متعددی در تدوین آن ها به جهت مستند تحقیق قرار گرفته باشند. 

7_ تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه در هنگام ارسال اولیه مقالات الزامی می باشد. (جهت دریافت فرم تعهدنامه کلیک کنید.)

6_ این فصلنامه جهت جلوگیری از سرقت علمی از سامانه ایرانداک (همانندجو) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی استفاده می‌کند؛ لذا نویسندگان محترم دقت فرمایند حتماً باید گزارش مشابهت‌یابی که مستقیماً از سامانه مذکور دریافت می‌شود را به فصلنامه ارسال نمایند. اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت درخواست در سامانه همانندجو به شرح ذیل است:

 • وابستگی سازمانی: دانشگاه آزاد اسلامی
 • نام نشریه: فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
 • رایانامه سردبیر: modernthoughts@gmail.com
 • شناسه نشریه: SWXVGF
 • حداکثر درصد پذیرش همانندجویی: 40 درصد

7_ زبان رسمی نشریه، فارسی است؛ اما چکیده مقالات باید به دو صورت فارسی و انگلیسی ارسال شود. توجه بفرمایید که ترجمه چکیده انگلیسی حتماً باید توسط مترجم متخصص نشریه نوآوری های مدیریت آموزشی صورت گیرد. 

8_ ویرستاری و صفحه آرایی تمامی مقالات پس از پذیرفته شدن در  مرحله داوری، باید توسط ویراستار و صفحه آرای متخصص نشریه صورت گیرد که هزینه آن برعهده نویسندگان محترم می باشد.

9_ فصلنامه در قبول یا رد مقالات آزاد است. همچنین حق ویرایش علمی و ادبی مقالات را برای خود محفوظ نگه می دارد. 

10_ مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقالات به لحاظ علمی و حقوقی برعهده نویسنگان است؛ بدین صورت چاپ مقالات به معنای تأیید مطالب آن ها نمی باشد. 

11_ حداکثر حجم مقالات (شامل متن، اشکال، جداول و نمودار ها) 20 صفحه باشد. 

12_ حروف چینی مقالات باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی متری در هر طرف و فاصله 1 سانتی متری میان سطر ها صورت گیرد. 

13_ در متن فارسی از قلم B Lotus 12 و در متن انگلیسی از قلم Times New Roman 11 استفاده شود. 

14_ مقالات باید دارای ساختار ذیل باشند: 

 • دارای انشایی روان بوده و از نظر دستور زبان و آیین نگارش، خالی از اشکال باشد.
 • در متن حتی الامکان از معادل فارسی کلمات انگلیسی استفاده شود؛ چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان معادل کلمه انگلیسی را با ذکر شماره در زیرنویس نوشت. همچنین عبارت های اختصاری به کار رفته در متن بایدبه طور کامل به زیرنویس ارجاع داده شوند. 
 • تمامی تیترها باید با فونت پررنگ نوشته شوند.

 

صفحه اول:

1- عنوان کامل مقاله آورده شود.

2- اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی و نام واحد دانشگاهی به صورت فارسی نوشته شود. (آخرین حکم کارگزینی نویسندگان و انتخاب واحد دانشجو ارسال گردد.)

 • توجه بفرمایید که نام نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شود.

آدرس دهی به صوت ذیل باشد:

سمت، گروه، واحد، دانشگاه، شهر، کشور. آدرس پست الکترونیکی

تبصره 1. مشخصات نویسنده/ نویسندگان به جز در صفحه اول (چکیده فارسی) و صفحه آخر (چکیده انگلیسی) نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

3- چکیده فارسی شامل موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه گیری آورده شود. چکیده فارسی باید دارای حداقل 250 کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.

4- واژگان کلیدی با حد مجاز حداکثر 5 کلمه، ذکر شوند.

 

متن مقاله:

1- مقدمه (مشتمل بر مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه پژوهش، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه ها و سوالات پژوهش) باشد.

2- روش شناسی پژوهش (مشتمل بر روش پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوی اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل  اطلاعات) باشد.

3- یافته های پژوهش (مشتمل بر ارائه و  تحلیل یافته ها، مقایسه آن ها با یافته های سایر پژوهش ها و انطباق با نظریه ها) باشد.

4- بحث و نتیجه گیری (مشتمل بر خلاصه مسئله و هدف پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و بیان نتیجه گیری کلی) باشد.

تبصره 1. تمام جداول، نمودارها، اشکال، روابط، مدل ها و فرمول های متن دارای شماره و عنوان ترتیبی بوده و شماره آن ها در متن ارجاع داده شود.

تبصره 2. تمام جداول، نمودارها و اشکال، روابط، مدل ها و فرمول های متن در زیر خود دارای منبع باشند.

5- فهرست منابع (فارسی و انگلیسی) 

تبصره 1. به ترتیب سال انتشار (صعودی) و حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی نوشته شوند. 

تبصره 2. نحوه تنظیم منابع حتماً به روش APA باشد. (جهت دریافت راهنمای روش APA کلیک کنید.)

 

صفحه آخر: 

1_ عنوان کامل مقاله به صورت انگلیسی آورده شود. 

2_ اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی و نام واحد دانشگاهی به صورت انگلیسی نوشته شود. (آخرین حکم کارگزینی نویسندگان و انتخاب واحد دانشجو ارسال گردد.) 

 • توجه بفرمایید که نام نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شود.

آدرس دهی به صورت ذیل باشد: 

Position، Group، Unit، University، City، Country. Email address 

تبصره 1. مشخصات نویسنده/نویسندگان به جز در صفحه اول (چکیده فارسی) و صفحه آخر ( چکیده انگلیسی) نباید در هیچ قسمت دیگری از مفاله ذکر شود. 

3_ چکیده انگلیسی باید عیناً مشابه چکیده فارسی باشد. 

4_ واژگان کلیدی با حد مجاز حداکثر 5 کلمه، ذکر شوند. 

 

 • مقالات رد یا انصراف داده شده پس از 3 ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهند شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 • ارسال مقالات صرفا از طریق وب سایت نشریه انجام می پذیرد.
 • آدرس ایمیل نشریه جهت پیگیری فرآیند ارسال تا پذیرش مقالات: Modernthoughts@gmail.com 
 • نشانی دفتر نشریه: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، طبقه سوم، دفتر فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، صندوق پستی 189.
 • شماره تلفن و فکس دفتر نشریه: 76509818- 021
 • وب سایت جهاد دانشگاهی: http://www.sid.ir
 • وب سایت پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir