راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

1. مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه ی دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه ی آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه ی مورد نظر، به شرطی پذیرفته می شود که در تدوین آن منابع در خور و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

2. زبان رسمی نشریه فارسی است اما چکیده مقاله حتما باید توسط یک مترجم متخصص ترجمه شود

3. مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

4. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها، نمودارها و جدول ها 20 صفحه است.

5. مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

- عنوان کامل مقاله به فارسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود) وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق همراه با نشانی پست الکترونیک ذکر شود

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی همراه با چکیده به انگلیسی(abstracy) در فایل جداگانه با ذکر دقیق نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها

- عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر 300 کلمه و حداقل 250 کلمه)؛ کلید واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه).

- صفحات بعدی شاملمقدمه(مبانی نظری، بیان مساله و اهمیت پژوهش) روش شناسی پژوهش(هدف،جامعه،ابزار پژوهش،روش تجزیه و تحلیل)یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع.

تیترهای کلی بعد از چکیده و کلیدواژه  مقدمه، روش شناسی پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع

تبصره 1. مشخصات نویسنده/ نویسندگان به جز در صفحه اول، نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

تبصره 2. اصطلاحات خارجی با معادل های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

6. حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی متر در هر طرف و فاصله یک سانتی متر میان سطرها صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم B lotus نازک 12 و در متن لاتین از قلم Times New Roman 11 استفاده شود.

7. فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود (مثلاً گنجی، 1376، 22).

8. شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهاب مقاله براساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه ها زیر باشد:

کتاب: گنجی، م ح. (1367). جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

مجله: شکوئی، ح و موسی کاظمی محمدی، س م. (1381). سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال سی و چهارم، شماره 43، صص 27- 41.

Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.

Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448- 461.

تبصره: در صورت استفاده از پایان نامه یا رساله های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته  نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

9. مقالات برگرفته از پایان نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت راهنما منتشر می شود.

10. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده ی نویسنده یا نویسندگان است.

11. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

12. ارسال مقالات صرفاً از طریق آدرس الکترونیکی: Modernthoughts@gmail.com انجام می پذیرد.

13. برای مشاهده مقالات به چاپ رسیده می توانید به سایت الکترونیکی: http://www.sid.ir مراجعه کنید.

نشانی دفتر مجله: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، طبقه ی سوم، دفتر فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، صندوق پستی 189، شماره تلفن و فکس: 76509818- 021

سایت اینترنتی جهاد دانشگاهی: http://www.sid.ir

سایت اینترنتی پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir