دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مرداد 1390، صفحه 147-11 
گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین

صفحه 146-129

حسن پاشا شریفی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری؛ غلامرضا پاشا؛ علی زینالی