دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی مقوله‌های راهبردی در رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت بیمه البرز

صفحه 1-16

حسین فلسفی نژاد؛ حسن دهقان دهنوی؛ شهناز نایب زاده


3. ارائه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی

صفحه 30-43

علیرضا حبیبی بنافتی؛ کیومرث خطیرپاشا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده


6. ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش‌ آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه‌ شاخگی

صفحه 80-100

علی جباری ظهیرآبادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی