دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

صفحه 1-12

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


3. طراحی محیط یادگیری تحولی: مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 81-104

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهشید ایزدی


5. تدوین الگوی توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان (رویکرد آمیخته)

صفحه 118-140

مسیح اله بخشی جهرمی؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی


6. طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع‌رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران

صفحه 141-152

رضا شهرابی فراهانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


7. طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور)

صفحه 153-170

آناهیتا فهیم طالبی؛ دکتر سید رسول آقاداوودجلفایی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ مریم قربانی