دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، شهریور 1400 
طراحی محیط یادگیری تحولی: مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 81-104

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهشید ایزدی


تدوین الگوی توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان (رویکرد آمیخته)

صفحه 118-140

مسیح اله بخشی جهرمی؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی


طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع‌رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران

صفحه 141-152

رضا شهرابی فراهانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


الگوی فرآیند خطی‌مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی کشور

صفحه 44-65

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور)

صفحه 153-170

آناهیتا فهیم طالبی؛ دکتر سید رسول آقاداوودجلفایی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ مریم قربانی


ارائه الگوی توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی

صفحه 66-80

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان