دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، تابستان 1397، صفحه 7-144 
7. نقش خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاوه

صفحه 144-129

مهدی زیرک؛ محمدرضا عباسپور؛ عباس زمانی طبقدهی؛ اباذر صادقی