نویسنده = پاشا شریفی، حسن
تعداد مقالات: 4
1. رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 30-19

حیدرعلی زارعی؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


2. گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین

دوره 6، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 146-129

حسن پاشا شریفی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری؛ غلامرضا پاشا؛ علی زینالی


4. مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 42-29

علی رضا پیرخانی؛ داوود معنوی پور؛ حسن پاشا شریفی