نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، آذر تأثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املاء دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 86-87 [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 160-178]

ا

 • ابراهیمی، محمد بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 48-33]
 • احدی، حسن بررسی نظریه میدان شکل ساز در یادگیری زبان [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 108-83]
 • احمدی، عباداله بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن آوری شهرستان شیراز [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 173-160]
 • افشار، محمد بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن آوری شهرستان شیراز [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 173-160]
 • اکبری، مهرداد بررسی ارتباط بین سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌های حل مسأله در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 26-11]

ب

 • برزیده، ام البنین بررسی تأثیر سبک رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهرستان کازرون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 143-158]

پ

 • پاشا، غلامرضا گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 146-129]
 • پاشا شریفی، حسن گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 146-129]

ت

 • تقی زاده، هوشنگ بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستان‌های پسرانه شهر تبریز [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 158-137]
 • تلخابی علیشاه، علیرضا بررسی روش‌های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 136-113]
 • تیموری، سعید بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 112-91]

ث

 • ثابت، مهرداد هنجاریابی مقدماتی آزمون فراشناخت ولز [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 50-27]

ج

 • جان مشایخ، پری بررسی تأثیر سبک رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهرستان کازرون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 143-158]

خ

 • خادمی، محسن بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تعامل‌گرا و نگرش به تغییر سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 69-50]
 • خامسان، احمد اعتباریابی پرسش‌نامة باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجو معلمان دورة ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 29-11]
 • خیدانی، لیلی بررسی نقش مذهب بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های استان ایلام [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 82-63]
 • خلجی، حمیدرضا تفاوت تأثیر کلمات ربط ساده و مرکب بر میزان برداشت مطلب در زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 62-51]

ذ

 • ذبیحی، رزیتا بررسی نظریه میدان شکل ساز در یادگیری زبان [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 108-83]

ر

 • رحمان پور، محمد بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 112-91]

ز

 • زارعی، حیدرعلی ارتباط راهبرد های یادگیری و سبک های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 128-110]
 • زینالی، علی گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 146-129]

س

 • سلطانی فسقندیس، غلامرضا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستان‌های پسرانه شهر تبریز [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 158-137]
 • سلطان‌قرائی، خلیل رابطه شیوه‌های شناختی یادگیری و پنج عامل بزرگ شخصیت با نگرش تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 168-147]

ش

 • شمس نیا، سیدعلی بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن آوری شهرستان شیراز [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 173-160]

ع

 • عاشقی، منصور بررسی اثرات خلاقیت، هوش و ویژگی‌های شخصیتی بر میزان درک و فهم جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذکر در دو کشور ایران و آذربایجان نسبت به دو بیتی‌های شهریار و وهاب‌زاده [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 71-90]
 • عسگری، پرویز گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 146-129]
 • علائی، پروانه رابطه شیوه‌های شناختی یادگیری و پنج عامل بزرگ شخصیت با نگرش تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 168-147]
 • عنایتی، میرصلاح الدین گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 146-129]

غ

 • غفوریان، هما بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 48-33]

ف

 • فرازجا، مهدی بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تعامل‌گرا و نگرش به تغییر سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 69-50]
 • فرمانی، سعید اعتباریابی پرسش‌نامة باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجو معلمان دورة ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 29-11]

ق

 • قاسمی، ایرج بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 48-33]

ل

 • لشکری، کبری بررسی روش‌های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 136-113]

م

 • مرندی، احمد ارتباط راهبرد های یادگیری و سبک های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 128-110]
 • معتمدی، عبدالله بررسی ارتباط بین سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌های حل مسأله در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 26-11]
 • ملکیان، فرامرز تأثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املاء دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 86-87 [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 160-178]
 • مؤمنی مهموئی، حسین بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 112-91]

ن

 • نهاوندی، رضا بررسی روش‌های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 136-113]