نمایه نویسندگان

ب

 • برماس، حامد مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-41]
 • بشیر، فصیح بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 111-95]

ث

 • ثقتی، طوبی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 40-23]

ج

 • جوادی آسایش، سحرانه مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-41]
 • جورابچی، مهناز تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 154-135]

خ

 • خدادادنژاد، علی تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 93-73]
 • خسروی، علی اکبر تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 154-135]

س

 • سودانی، منصور اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 40-23]

ش

 • شفیع آبادی، عبداله اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 40-23]

ف

 • فیضی، مهدی بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 111-95]

ن

 • ناظم، فتاح رهبری اثربخش مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 17-1]