نمایه نویسندگان

آ

 • آزما، فریدون نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا شناسایی مؤلفه‌های مدرسه پژوهش‌محور به منظور ارائه یک الگوی جامع برای آموزش‌وپرورش دولتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 108-131]
 • اتحاد، زهرا بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 30-49]
 • احمدپور کریم آبادی، فریبا ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 113-127]
 • اکبری، احمد شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 46-59]
 • ایمانی، محمد نقی ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 80-97]
 • ایمانی، محمد نقی نقش مؤلفه‌های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 105-120]
 • امیدیان، فرانک طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 17-35]

ب

 • باقری، بابک تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 88-107]
 • باقرزاده، محمدرضا ارائه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 30-43]
 • باقرزاده وشکی، زمان شناسایی فرایندهای مدل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 89-104]
 • بدیع زاده، علی تأثیر پیش‌ زمینه‌ های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (موردمطالعه: استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • براتعلی، مریم ارائه الگوی توسعه حرفه‌ ای معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 116-130]
 • برکت، غلامحسین طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 17-35]
 • برکت، غلامحسین ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 113-127]
 • بیگ زاده، یوسف الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • بهلولی، نادر الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • بهمئی، لیلا تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 88-107]
 • بهمئی، لیلا ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 113-127]

پ

 • پورحسینی، ابراهیم شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری مدیران آموزش‌وپرورش استان لرستان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 17-32]
 • پور رشیدی، رستم بررسی تأثیر عزت‌ نفس سازمانی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان با نقش متغیر میانجی سبک رهبری دانشی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان دیلم) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 44-58]

ت

 • تاجداری، رقیه بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری روحیه مذهبی در دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر معاونان پرورشی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 81-93]
 • ترکیان تبار، منصور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با نوآوری در طراحی برنامه درسی (مورد مطالعه: معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم‌ آباد، سال تحصیلی 1399_1400) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • تقی پور، محمد تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 76-88]
 • تقوایی یزدی، مریم تحلیلی بر رابطه خویشتن‌ شناسی مدیران با سلامت سازمانی و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 59-79]

ج

 • جباری ظهیرآبادی، علی ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش‌ آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه‌ شاخگی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 80-100]
 • جعفری، علی نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]
 • جعفری، معصومه رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد و خودکارآمدی شغلی معلمان (مورد مطالعه: معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 آموزش‌ و پرورش شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]
 • جلیلیان، ناهید تأثیر پیش‌ زمینه‌ های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (موردمطالعه: استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • جلیل زاده امین، بهرام الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

چ

 • چاوشی، الهام شناسایی مؤلفه‌های مدرسه پژوهش‌محور به منظور ارائه یک الگوی جامع برای آموزش‌وپرورش دولتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 108-131]
 • چراغی، جمیله خاتون شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 36-48]
 • چناری، علیرضا شناسایی فرایندهای مدل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 89-104]

ح

 • حبیبی بنافتی، علیرضا ارائه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 30-43]
 • حیرانی، طیبه ادراک از محیط کلاس درس و رابطه آن با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 65-80]
 • حسین پور، محمد تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 88-107]
 • حسن پور دهنوی، غلام رضا طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی زاید با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: برنامه درسی مدارس کاردانش دوره متوسطه دوم) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 60-75]
 • حصارکی، محمدرضا بررسی رابطه تدریس خلاقانه اساتید با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان گروه‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 132-146]
 • حمیدی فر، فاطمه ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 80-97]
 • حمیدی فر، فاطمه شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 36-48]
 • حمیدی فر، فاطمه رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد و خودکارآمدی شغلی معلمان (مورد مطالعه: معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 آموزش‌ و پرورش شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]

خ

 • خطیرپاشا، کیومرث ارائه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 30-43]
 • خلخالی، علی ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 18-29]
 • خلخالی، علی بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 30-49]
 • خورشیدی، عباس نقش مؤلفه‌های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 105-120]

د

 • داداشی جوکندان، علیرضا تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 76-88]
 • دلگشایی، یلدا نقش مؤلفه‌های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 105-120]
 • دلگشایی، یلدا ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش‌ آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه‌ شاخگی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 80-100]
 • دیلمی، زهرا بررسی تأثیر عزت‌ نفس سازمانی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان با نقش متغیر میانجی سبک رهبری دانشی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان دیلم) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 44-58]
 • دهقان دهنوی، حسن شناسایی مقوله‌های راهبردی در رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت بیمه البرز [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]

ر

 • رسولی، فاطمه بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • رشید چهره برق، فاطمه رابطه بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 33-45]
 • رضایی، بیژن تأثیر پیش‌ زمینه‌ های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (موردمطالعه: استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • رضایی دیزگاه، مراد تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 76-88]
 • رضایی فر، حمید شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 46-59]

ز

 • زیرک، مهدی طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی زاید با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: برنامه درسی مدارس کاردانش دوره متوسطه دوم) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 60-75]

س

 • سلیمانپور، جواد ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 18-29]
 • سلیمان پور، جواد بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 30-49]
 • سمیعی، روح اله نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

ش

 • شاطری، محبوبه نقش مؤلفه‌های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 105-120]
 • شاهسونی، سعیده ارائه الگوی توسعه حرفه‌ ای معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 116-130]
 • شاه طالبی، بدری شناسایی مؤلفه‌های مدرسه پژوهش‌محور به منظور ارائه یک الگوی جامع برای آموزش‌وپرورش دولتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 108-131]
 • شیرزادکبریا، بهارک رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد و خودکارآمدی شغلی معلمان (مورد مطالعه: معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 آموزش‌ و پرورش شهر تهران) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]
 • شریعتمداری، مهدی شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 36-48]
 • شریعتمداری، مهدی ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش‌ آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه‌ شاخگی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 80-100]
 • شریفی، اصغر شناسایی فرایندهای مدل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 89-104]
 • شعبانی، علیرضا ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 18-29]
 • شوقی، بهزاد شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 36-48]

ص

 • صفاریان طوسی، محمد رضا نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]

ع

 • عباسی، فرح طراحی الگوی عناصر برنامه‌ درسی تاثیرگذار در موفقیت دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 94-112]
 • عبداللهی، محبوبه رابطه بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 33-45]
 • عجم، علی اکبر طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی زاید با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: برنامه درسی مدارس کاردانش دوره متوسطه دوم) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 60-75]
 • عربان، شجاع شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری مدیران آموزش‌وپرورش استان لرستان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 17-32]
 • علی اصغری، امیر شناسایی مولفه های رهبری آموزشی برمبنای آموزه‌های دین اسلام [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 50-69]

غ

 • غنی فر، محمد حسن بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]

ف

 • فتاحی، فاطمه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با نوآوری در طراحی برنامه درسی (مورد مطالعه: معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم‌ آباد، سال تحصیلی 1399_1400) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 101-115]
 • فضایلی گاه، حسین شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 46-59]
 • فلاح پور، حجت شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری مدیران آموزش‌وپرورش استان لرستان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 17-32]
 • فلسفی نژاد، حسین شناسایی مقوله‌های راهبردی در رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت بیمه البرز [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]

ق

 • قاسمی، حبیب طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 17-35]
 • قاسمی زاد، علیرضا طراحی الگوی عناصر برنامه‌ درسی تاثیرگذار در موفقیت دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 94-112]
 • قلی پور کنعانی، یوسف ارائه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 30-43]

ک

 • کردستانی، فرشته ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش‌ آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه‌ شاخگی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 80-100]
 • کشتی آرای، نرگس ارائه الگوی توسعه حرفه‌ ای معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 116-130]

م

 • محمدی قشلاق، پریوش بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری روحیه مذهبی در دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر معاونان پرورشی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 81-93]
 • محمودی، امیرحسین ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 80-97]
 • معتمد، حمیدرضا طراحی الگوی عناصر برنامه‌ درسی تاثیرگذار در موفقیت دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 94-112]
 • معقول، علی شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 46-59]
 • ملائی نژاد، محسن تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 76-88]
 • مهر علی زاده، یداله تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 88-107]
 • موسوی، فرانک ادراک از محیط کلاس درس و رابطه آن با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 65-80]
 • مومنی مهمویی، حسین طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی زاید با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: برنامه درسی مدارس کاردانش دوره متوسطه دوم) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 60-75]

ن

 • نایب زاده، شهناز شناسایی مقوله‌های راهبردی در رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت بیمه البرز [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • نخعی، حبیب اله بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • نژاد حاجی علی ایرانی، فرهاد الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

ه

 • هژبرنژاد، نوشا ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 80-97]

ی

 • یاری زنگنه، مرضیه تاثیر شیوع بیماری کرونا بر فعالیت های آموزشی دانشگاهها:با تاکید بررضایت مندی از کیفیت سامانه آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 70-87]