بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Function and Adolescents' Identity

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Khoynezhad 1
  • Ali Reza Rajaei 1
  • Mahnaz Shirazi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Family function
  • adolescents' identity
  • responsiveness
  • involvemen