بررسی کمی اثر بخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

A Quantitative Investigation into the Impact of Emotional Intelligence on the Academic Success of the Students in IAU (Roudehen Branch)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohammadi 1
  • Pegah Setarehsanj 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه ها : هوش هیهانی
  • موفقیت تحصیلی
  • دانشهگاه آزاد اسلامی
  • دانشجویان
  • واحد رودهن