بررسی رابطه هوش معنوی و رفتارشهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Organizational Citizenship Behavior among Hakim Sabzevari University Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Hassan Nodehi 1
  • Zohre Sadat Sadr 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • organizational citizen behavior
  • civil virtue
  • altruism
  • Work Conscience