بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره های مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه 9 شهر کرمانو عوامل فردی و روانی مرتبط با آن


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Teachers' Communication Efficiency in Different Educational Levels of Girl Schools in Kerman City and Its Related Personal and Mental Factors

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Nikoobakhat
  • Hamidreza Alavi
  • Marzieh Yarizanganeh
  • Mahdieh Zahir Salehi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Communication efficiency
  • teachers
  • depression
  • Self-esteem
  • work experience