بررسی و ارزشیابی کمی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجوی دکترا

چکیده

 
چکیده: هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی می باشد. با وجود اینکه حدودا هشت سال از تشکیل این دوره می گذرد اما از ابتدای تشکیل هیچ نوع ارزیابی از این رشته انجام نشده است. به منظور انجام ارزشیابی حاضر، بعد از مطالعه بیش از 30  مدل  ارزشیابی ابتدا مدل 2002) CIPP  (Stufflebeam,  که برای این تحقیق مناسبتر از بقیه مدلها بود انتخاب شد  و سوالات تحقیق بر اساس چهار قسمت این مدل (Context, Input, Process, and Product) به شرح زیر نوشته شدند:
1- مهمترین مهارتهای زبانی(عمومی- آکادمیک) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی از نظر مدیران گروه، استادان و خود دانشجویان کدامند؟
2- آیا برنامه آموزشی این دوره بر مبنای اهداف مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی طرح ریزی و اجرا شده است ؟
3- آیا در مورد ارزیابی دانش ومیزان تسلط دانشجویان روی مهارتهای زبانی، بین نظر استادان و دانشجویان هماهنگی وجود دارد؟
4- به عنوان شاخص ونشان دهنده میزان موفقیت یا عدم موفقیت این دوره، آیا بین دانش و مهارتهایی که دانشجویان در این دوره کسب می نمایند  و میزان رضایت آنان رابطه ای وجود دارد؟
اولین گام درجهت انجام این تحقیق نیاز سنجی جامعه ای بود که نیازها و اهداف دانشجویان، همچنین مشکلات زبانی و ترجمه ای آنها را در این دوره نشان دهند. این نیاز سنجی از طریق مشاهده کلاسی، انجام مصاحبه، تهیه و توزیع پرسشنامه ها در کلیه واحدهای دانشگاهی (سراسری و آزاد) که این رشته در آنها تدریس می شود (بغیر از واحد چابهار) انجام گرفت. بطور کلی اطلاعات بدست آمده حا کی از آن است که هدف اول این دوره آموزشی یعنی "تربیت مترجمان زبده در زمینه های علوم انسانی، علوم اجتماعی وغیره" که مورد نیاز جامعه می باشد چنا نکه باید وشاید تحقق پیدا نکرده است. بنظر می رسد که رفع این نا رسا یی نیاز به بررسی و انجام اقدامات اصلاحی نیاز دارد که امید می رود با راهنمایی و نظریات استادان و مسئولین امر به مرحله اجرا گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‎ The Qualitative Program Evaluation of the Postgraduate English Translation Major in Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Birjandi 1
  • Mania Nosratinia 2
چکیده [English]

Abstract
The present study aims at evaluating the M.A. English Translation Program. Although this is somehow a new established program, nothing has been done about evaluation of it. Program evaluations need to be carried out within a well-constructed framework. A review of more than 30 evaluation models and checklists led to the decision that Stufflebeam's CIPP Model (2002) would best fit this evaluation study. This model has four parts (Context, Input, Process, and Product) and the research questions were written based on these parts. Then, all the universities having this program (at the time of this study) were chosen (except Islamic Azad University, Chabahar Branch). The first step in doing this study was conducting a comprehensive needs analysis to clarify the needs and objectives of students, presenting their language problems and their inabilities in relation to translation. This was done through class observations, interviews, and questionnaires. According to the obtained data it became clear that the first and most important aim of establishing this program- "training the expert translators skilled in the fields of Human and Social Sciences, etc." to the great extent is ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: evaluation
  • qualitative evaluation
  • MA English translation program
  • CIPP Model
  • second language proficiency
  • translation ability