بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری روحیه مذهبی در دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر معاونان پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی درسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاداسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری روحیه مذهبی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی از نظر معاونان پرورشی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف به­ صورت کاربردی، از نظر کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق به ­صورت توصیفی و از نوع پدیدارشناسانه است. جامعه آماری شامل تمامی معاونان پرورشی مدارس ابتدایی می­باشد. نمونه آماری به‌صورت هدفمند و حجم نمونه به روش اشباع به تعداد 20 نفر انتخاب شد. داده‌ها به‌وسیله مصاحبه‌های نیمه­ ساختارمند جمع‌آوری و به روش مقایسه‌ای مداوم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از تحلیل نتایج نشان دادند که از نظر معاونان پرورشی مدارس ابتدایی ارومیه راهکار تقلید از معلم، راهنمایی معلم، اجرای برنامه درسی، طرح کرامت، استفاده از روش‌های تدریس فعال، استفاده از روش تحقیق، اردوهای زیارتی، برگزاری مسابقات مذهبی، داستان‌گویی از زندگی ائمه، دعوت از علمای دینی جهت سخنرانی، الگو بودن والدین، کنترل والدین، میزان اطلاعات دینی والدین، نوع تحصیلات والدین، روابط صمیمی بین والدین و فرزندان، برگزاری مراسم مذهبی به‌صورت ملی، برنامه‌های تلویزیون، رسانه‌های اینترنتی، نصب پوستر، مبلغان دینی، اجرای نمایش‌های مذهبی، تخصیص منابع، استفاده مناسب از منابع مالی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری روحیه مذهبی در دانش ­آموزان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Factors Influencing Religious Morale Formation in the Elementary School Students from the Training Assistants’ Perspective

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Tajdari 1
  • Parivash Mohamadi Gheshlagh 2
1 Master of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran.
2 Assistant Professor of the Department of Educational Sciences, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting the formation of religious morale in the elementary school students from the training assistants’ perspective. This research is applied in purpose and descriptive- phenomenological in terms of the researcher's control on research variables. The statistical population of this research includes all the training assistants   of the elementary schools. 20 people were selected by purposive sampling and saturated method. Data were collected by semi-structured interviews and analyzed by continuous comparative method. The results of the analysis showed the training assistants of Urmia primary schools identified the following factors influential in the formation of the students’ religious morale: imitating teachers, teacher’s instructions,  curriculum implementation, Dignity plan, the use of active teaching methods, the use of research method, pilgrimage camps, holding religious contests, , telling stories based on Imams’ life, religious speech by scholars, parental patterns, parental control, parental religious information, parental education, intimate relationships between parents and children, national religious ceremonies, T.V religious programs, internet media, installing posters , performing religious drama, allocating resources, optimizing financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors
  • Religious Spirit
  • Training Assistants