تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی و مدل کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی به روش گراندد تئوری (مطالعۀ موردی: شهرستان اندیمشک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

چکیده

کیفیت آموزشی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائلی است که امروزه در حوزۀ آموزش ابتدایی با آن مواجه هستیم. سند تحول بنیادین، رشد همه‌جانبۀ فراگیران و رسیدن به کمال مطلوب را برای آن‌ها موردتوجه قرار­ می‌دهد. براساس به این مهم، کیفیت آموزشی را می‌توان تغییرات مطلوبی بیان نمود که با توجه به اهداف مشخص‌شده در سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی، انتظار می‌رود در دانش­آموزان بروز نماید.
هدف از انجام این پژوهش، تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی مدل سنجش کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان اندیمشک بر مبنای نظریۀ گراند دتئوری می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش را 18 نفر از صاحب‌نظران، اساتید و کارشناسان حوزۀ آموزش ابتدایی که در مباحث مربوط به مسائل آموزشی حوزۀ شهرستان اندیمشک صاحب‌نظر، دارای پژوهش و مطالعه یا دارای تجربه‌های موفق بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. در پژوهش حاضر نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام و داده‌ها در چندین مرحله تحلیل شدند. همچنین از مصاحبۀ عمیق، باز و غیرساختارمند برای گردآوری داده‌ها استفاده شده­است. بنا­ بر نتایج حاصله از مصاحبه‌های انجام‌شده از طریق کدگذاری باز و محوری، عوامل برون‌سازمانی شناسایی­شده در طراحی مدل سنجش کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان اندیمشک عبارت­اند از خانواده، فرهنگ، جامعه و سیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Infrastructural Factors in Designing Educational Quality Model in Elementary Level through Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zomorrod Chenari 1
  • Leyla Bahmaei 2
  • Gholam Hossein Barekat 1
1 Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Primary Education, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran.
چکیده [English]

The quality of education is to make the desired changes in a desirable and successful way in learners. In this definition, the desired changes can include the various expectations and goals that experts have from the educational system. Objectives of planners to raise the issue of quality Awareness of the success of educational systems in implementing the objectives, identifying and removing potential obstacles and problems that exist in their way, and finally finding ways that lead to Achieving its goals more and better (Khadivi et al., 2017).
The purpose of this study is to determine the extra-organizational factors in designing and validating the model for measuring the educational quality of elementary school in Andimeshk city based on grounded theory using grounded theory. The statistical population of the study consisted of 18 experts, pundits, experts in the field of primary education who have had research and study in the issues related to educational issues in Andimeshk city or have had successful experiences. The sampling was done purposefully. Corbin and Strauss (2001) method was used to analyze the data and the data were analyzed in several stages. In this study, in-depth, open and unstructured interviews have been used to collect data. , Expresses culture, society and politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructural Factors
  • Education Quality
  • Grounded Theory