بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در دبیرستان های استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدارس متوسطه استان مرکزی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، «توصیفی» است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش و پیش دانشگاهی (دخترانه وپسرانه) می باشد. که این افراد با سطوح تحصیلی متفاوت انتخاب شدند. به گونه ای که در ناحیه یک ٨٨۰  و در ناحیه دو ۶۲۰ نفر و در مجموعه ۱۵۰۹ نفر مشغول به کار هستند که در این بین محقق از جمعیت مذکور افرادی را که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت یا بالاتر هستند مورد مطالعه قرار داده است، به گونه ای که جامعه آماری ۴۵۰ نفر اعلام می شود و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۲۰۰ نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید.
ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته می باشد که  به تایید اساتید رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون ناپارامتریک (خی دو) نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه ها از عمده ترین راه های کاربست فناوری اطلاعات در مدارس بوسیله دبیران است.
               
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology in High Schools of Markazi Province

چکیده [English]

The aim of this research was to study the optimizing methods and applications of information technology (IT) in high schools of Markazi province. It was an applied research and the method was descriptive. The population of the study included all the teachers working in high schools and pre-university schools (girls and boys) with various education statuses. Out of 880 teachers in region 1, 620 teachers in region 2, totally 1509, those with work experience of 20 years and more, totally 450, were selected. According to Morgan’s sampling table, 200 teachers were actually selected randomly as members of sample group. Research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by teachers. Running non-parametric (Chi Square) indicated that teachers are the main factors in the development of IT in schools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology (IT)
  • optimization
  • equipment and facilities