رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و بهره‌وری معلمان مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

On the relationship of work-life quality and organizational commitment with productivity of high school teachers