بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.مربی مرکز نظر آباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج


عنوان مقاله [English]

Factors affecting entrepreneurial management education in Tehran

نویسنده [English]

  • behzad tarighi
lecturer