تاثیر مدیریت و رهبری تحول گرا و عمل گرا بر توانمندسازی دبیران متوسطه اول منطقه 12 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effective of Transformational and Transactional Leadership styles on Teachers’ Empowerment in District 12 of Tehran Education