دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


2. شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر اتخاذ استراتژی های مدیریت خلاءهای نهادی در بازارهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

فاطمه عسکری؛ کمال سخدری؛ حسن اسماعیل پور


3. الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

بهرام جلیل زاده امین؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ نادر بهلولی


4. ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

علیرضا شعبانی؛ جواد سلیمانپور؛ علی خلخالی


5. بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

زهرا اتحاد؛ جواد سلیمان پور؛ علی خلخالی


6. رابطه جامعه یادگیرنده حرفه‌ای با نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

آزاده رضاپور مسگریان فرد؛ ترانه عنایتی؛ کیومرث نیازآذری


7. شناسایی مولفه های رهبری آموزشی برمبنای آموزه‌های دین اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

امیر علی اصغری؛ محمد نقی ایمانی؛ محمود صفری


8. الگوی فرآیند خطی‌مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


10. شناسایی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی آموزش‌وپرورش استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

نازنین زاده مرادیان الانی؛ ابراهیم پورحسینی؛ شجاع عربان


11. ارائه الگوی توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان


12. شناسایی مولفه های سلامت اداری به منظور ارائه الگوی ارتقاء سلامت اداری در نظام آموزشی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

هوشنگ شیریان؛ بدری شاه طالبی؛ نرگس سعیدیان


13. ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمد نقی ایمانی


14. طراحی محیط یادگیری تحولی: مبتنی بر نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهشید ایزدی


15. ارائه مدلی برای ارتقاء میل به ماندگاری در معلمان آموزش و پرورش (مورد : معلمان دبیرستان های مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سید علی سجادی؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


16. ارائه الگوی نظام آموزش عالی بر اساس فرآیند توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

مریم گلی پور؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری


17. عوامل موثر برآموزش نقشه مفهومی درارتقائ آموزش زبان دوم دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر رویکرد ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

حدیثه آبدری؛ حسن شهرکی پور؛ افسانه صابر


18. تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

بابک باقری؛ یدالله مهر علی زاده؛ محمد حسین پور؛ لیلا بهمئی


20. بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

بهرام ابراهیمی؛ مجتبی طبری


21. شناسایی مؤلفه‌های مدرسه پژوهش‌محور به منظور ارائه یک الگوی جامع برای آموزش‌وپرورش دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

الهام چاوشی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


22. آسیب های نوین مدیریت دانش در نظام پزشکی و ارائه الگوی مفهومی (نمونه پژوهی: دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

حسن حسین پور؛ مجتبی طبری؛ محمدرضا باقرزاده