دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


2. ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


3. شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت مترو در قالب یک الگوی مفهومی و پارادایمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

حمیدرضا اسد؛ امیرحسین محمودی؛ بهارک شیرزاد؛ فاطمه حمیدی فر


4. طراحی الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

علی شعبانی کلاته ملا محمد قلی؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ طیبه تجری


5. طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سیدکریم موسوی؛ قدسی احقر؛ زهرا طالب


6. شناسایی و اولویت بندی مهارت های رهبران آموزشی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

حامد رنجبر؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده