دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


2. ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


3. تدوین و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده از منظر(ساختار سازمانی حامی یادگیری) درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

سعید ناصری؛ حسن شهرکی پور؛ فردوس یادگاری


4. رابطه جامعه یادگیرنده حرفه‌ای با نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

آزاده رضاپور مسگریان فرد؛ ترانه عنایتی؛ کیومرث نیازآذری


5. شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت مترو در قالب یک الگوی مفهومی و پارادایمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

حمیدرضا اسد؛ امیرحسین محمودی؛ بهارک شیرزاد؛ فاطمه حمیدی فر


6. الگوی فرآیند خطی‌مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


7. طراحی الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

علی شعبانی کلاته ملا محمد قلی؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ طیبه تجری


8. شناسایی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی آموزش‌وپرورش استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

نازنین زاده مرادیان الانی؛ ابراهیم پورحسینی؛ شجاع عربان


9. ارائه الگوی توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان


10. شناسایی مولفه های سلامت اداری به منظور ارائه الگوی ارتقاء سلامت اداری در نظام آموزشی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

هوشنگ شیریان؛ بدری شاه طالبی؛ نرگس سعیدیان


11. طراحی محیط یادگیری تحولی: مبتنی بر نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهشید ایزدی


12. ارائه مدلی برای ارتقاء میل به ماندگاری در معلمان آموزش و پرورش (مورد : معلمان دبیرستان های مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سید علی سجادی؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


13. الگویابی ساختاری نواندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت مدیران مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

سیده خدیجه معافی مدنی؛ سعیده سعادتی


14. « عوامل موثر برآموزش نقشه مفهومی درارتقائ آموزش زبان دوم دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر رویکرد ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

حدیثه آبدری؛ حسن شهرکی پور؛ افسانه صابر


15. شناسایی و اولویت بندی مهارت های رهبران آموزشی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

حامد رنجبر؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


16. طراحی و اعتبار سنجی مدل تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

سولماز ودودی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی یزدی


17. مهم ترین مولفه های یک مدل اثر بخش برای مدیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

مهرداد علی پناه؛ ابراهیم پورحسینی؛ حسین مهرداد