دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

بهرام ابراهیمی؛ مجتبی طبری


2. تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی و مدل کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی به روش گراندد تئوری (مطالعۀ موردی: شهرستان اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

زمرد چناری؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


3. طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

زیبا محمدزاده؛ غلامحسین برکت؛ فرانک امیدیان


4. سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

لیدا شش پری؛ حسین مؤمنی مهموئی


6. الگوی ساختاری رهبری تحولی با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

مریم نیکخواه؛ مرضیه حیدری


7. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دانشجو معلم شایسته محور با تمرکز بر رویکرد حل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

لیلا مویدعابدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علیرضا عصاره


8. مروری بر مطالعات خط‌ مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط‌ زیست با تأکید بر ضرورت آموزش پایه و همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

مهدی احمدی تنکابنی؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی؛ مسعود احمدی


9. شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ ها و شاخص‌ های مدیریت بهره‌ وری (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ های آزاد اسلامی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سامره غفاریان؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ فرشته کردستانی


10. بررسی تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر اثربخشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

مهوش حاتمی؛ مجتبی معظمی


11. شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

زهرا پیروزیان؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


12. تدوین مدل راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی به شیوه سنتزپژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

مریم قائدی؛ جواد کیهان


14. ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

مرضیه جامعی؛ یدالله مهر علی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور