تعداد مقالات: 373
51. بررسی تأثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 24-15

غلامرضا آزادیان؛ محمد رحیم رسولی آزاد؛ طاهره حسومی


55. تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه‌های عمومی مراکز استان‌ها

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 25-44

فهیمه باب الحوائجی؛ سالومه طهماسبی؛ نجلا حریری


56. شناسایی الگوی ساختاری بررسی رابطه رهبری زهر آگین با مدیریت برداشت در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 25-42

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ نازنین صادق زاده


57. بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن‌ها در توسعه سازمانی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 25-36

امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی؛ روح اله باقری مجد؛ آسیه طیاری فرد


61. رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 30-19

حیدرعلی زارعی؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


63. توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 32-18

محمود اکرامی؛ آرزو نعیمی مجد


64. پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 32-23

عادل زاهد بابلان؛ علی خالق‌خواه؛ حسین قمری گیوی؛ ملیحه فتحی جناقرد


65. بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 2، بهار 1396، صفحه 33-20

روح اله باقری مجد؛ امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی


66. ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی بر پایه رویکرد آموزش تفکیک

دوره 7، شماره 2، بهار 1391، صفحه 34-19

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ جعفر نجفی زند


68. سبک های تفکر ، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 34-23

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی


71. رابطه سبک رهبری معنوی مدیران نظام آموزشی با تعهد سازمانی معلمان

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 36-22

داود طهماسب زاده شیخلار؛ بختیار درویشی