بررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها جهت ارتقاء بهره‌وری

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-26

یحیی داداش کریمی؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف بیگی


ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1-12

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

دوره 17، شماره 4، مهر 1401، صفحه 1-16

علی جعفری؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما؛ محمد رضا صفاریان طوسی


پیش بینی بهره وری کارکنان براساس هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

دوره 9، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 7-18

فتاح ناظم؛ افسانه صابر؛ امیر حسین ناظم


تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی در آموزش و پرورش

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 7-21

محمود ابوالقاسمی؛ مهدی خیراندیش؛ مرتضی مهدوی نیک؛ داریوش مهری


بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 7-20

محمود قربانی؛ محمدعلی عبداللهی


بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و برونداد‌های نقش معلمان تازه کار

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 14-6

مجید آرش؛ فرهاد احمدی اصل؛ جعفر عباسی؛ داوود علیپور