کلیدواژه‌ها = جو سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 83-97

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ ناصر رزم طلب گندشمین


2. ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 119-111

عباس شعبانی؛ علیرضا سهرابیان مقدم