کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 12
1. رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه 1و2 شهرخرم آباد

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398

افسانه تیموریان؛ عادل زاهدبابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


2. نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 115-129

سیروش قنبری؛ مدینه همتی


9. پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-78

شریفه عرب فیض آبادی؛ صمد کریم زاده؛ حسن شهرکی پور؛ ناصر ناستی زایی