کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه 1و2 شهرخرم آباد

دوره 14، شماره 4، آذر 1398

افسانه تیموریان؛ عادل زاهدبابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 115-129

سیروش قنبری؛ مدینه همتی


بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 33-20

روح اله باقری مجد؛ امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی


پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 63-78

شریفه عرب فیض آبادی؛ صمد کریم زاده؛ حسن شهرکی پور؛ ناصر ناستی زایی