کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

دوره 17، شماره 3، تیر 1401، صفحه 36-48

جمیله خاتون چراغی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی


بررسی رابطه وجدان کاری با مؤلفه های تعهد سازمانی دبیران مدرسه های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 17-7

حمید خسروی؛ مصطفی عسکریان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


بررسی رابط عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 21-36

مرضیه حیدری؛ فاطمه فرخی؛ مسعود قربانی دولت آبادی


بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395

مرضیه حیدری؛ فاطمه فرخی؛ مسعود قربانی دولت آبادی


رابطه سبک رهبری معنوی مدیران نظام آموزشی با تعهد سازمانی معلمان

دوره 11، شماره 4، آذر 1395، صفحه 36-22

داود طهماسب زاده شیخلار؛ بختیار درویشی


رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران

دوره 10، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 89-102

ناصر ناستی زایی؛ حسین جناآبادی؛ فاطمه رخشانی مهر