کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

زیبا محمدزاده؛ غلامحسین برکت؛ فرانک امیدیان


بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 138-153

مهناز خداداد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ عصمت مومنی؛ نجلا حریری


بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن‌ها در توسعه سازمانی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 25-36

امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی؛ روح اله باقری مجد؛ آسیه طیاری فرد


بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش

دوره 13، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 47-60

رمضان جهانیان؛ سید مرتضی قریسی


بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی در کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 12، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 137-124

حسن قلاوندی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 32-18

محمود اکرامی؛ آرزو نعیمی مجد


رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 88-76

آناهیتا معدنکار؛ نجمه وکیلی؛ محمد جواد قائد محمدی


تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

دوره 5، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 154-135

مهناز جورابچی؛ علی اکبر خسروی