کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 17
2. بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن‌ها در توسعه سازمانی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 25-36

امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی؛ روح اله باقری مجد؛ آسیه طیاری فرد


3. بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 47-60

رمضان جهانیان؛ سید مرتضی قریسی


4. ارائه مدلی به‌منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 152-137

ریحانه ملانوروزی؛ محمدنقی ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم


6. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی در کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 12، شماره 2، بهار 1396، صفحه 137-124

حسن قلاوندی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


8. رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در میان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 7-17

ناهید حاجی محمدی؛ نادر سلیمانی


12. رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 88-76

آناهیتا معدنکار؛ نجمه وکیلی؛ محمد جواد قائد محمدی


14. توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 32-18

محمود اکرامی؛ آرزو نعیمی مجد


17. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 154-135

مهناز جورابچی؛ علی اکبر خسروی