کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 12
1. ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398

مریم السادات یحیی زاده واقفی؛ محمد جواد صالحی؛ احمد سعیدی؛ سیف اله فضل الهی


3. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 49-60

مهدی معینی کیا؛ رامین غریب زاده؛ علی آقایی خانه برق؛ علیرضا پورقاسم


4. شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


12. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 102-89

جمال معمر حور؛ صدرالدین ستاری؛ اسماعیل کاظم پور؛ رحیم سلامت آذر؛ عادل علی پور