کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
تبیین مفهوم هوش معنوی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 1، دی 1398، صفحه 133-156

نورمحمد یعقوبی؛ نفیسه رستگار؛ حمید علیزاده


نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 115-129

سیروش قنبری؛ مدینه همتی


بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود

دوره 13، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 81-93

منصور ترکیان تبار؛ رضا گرجی


رابطه اخلاق پژوهشی و هوش معنوی با روحیه علمی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 93-119

امیر حسین محمد داوودی؛ نادر قلی قورچیان؛ طلیعه مقیمی؛ مرجان سبزواری