کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تبیین ابعاد و شاخصه های مدل سرمایه انسانی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

ماشالله عزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی


بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 21-35

معصومعلی سلیمیان؛ فرحناز عزیزی؛ نازنین بشرویه؛ پرویز زاهدکار


بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 104-91

معصومه السادات ابطحی؛ خدیجه ندری؛ سرور علی قزلباش؛ هانیه بدیعی


بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 18-7

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع‌زاده