کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399

معصومعلی سلیمیان؛ فرحناز عزیزی؛ نازنین بشرویه؛ پرویز زاهدکار


3. بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-91

معصومه السادات ابطحی؛ خدیجه ندری؛ سرور علی قزلباش؛ هانیه بدیعی


5. بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 18-7

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع‌زاده