کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 7
1. تدوین و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده از منظر(ساختار سازمانی حامی یادگیری) درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

سعید ناصری؛ حسن شهرکی پور؛ فردوس یادگاری


2. بررسی و استخراج عناصر تشکیل دهنده حکمت سازمانی و ارزیابی آن با استفاده از متد MCDM فازی

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 90-107

غفور احمدی؛ فرهاد نژادایرانی؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


3. بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 109-116

علیرضا لطیفی دانشیار؛ محمدرضا هاشمی


5. بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 52-40

محمد رضا بهرنگی؛ سید محمد شبیری؛ محمد رضا سرمدی؛ ابوالفضل عرفانی نژاد