کلیدواژه‌ها = یادگیری
بررسی و استخراج عناصر تشکیل دهنده حکمت سازمانی و ارزیابی آن با استفاده از متد MCDM فازی

دوره 16، شماره 1، دی 1399، صفحه 90-107

غفور احمدی؛ فرهاد نژادایرانی؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 109-116

علیرضا لطیفی دانشیار؛ محمدرضا هاشمی


بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 52-40

محمد رضا بهرنگی؛ سید محمد شبیری؛ محمد رضا سرمدی؛ ابوالفضل عرفانی نژاد