کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 109-116

علیرضا لطیفی دانشیار؛ محمدرضا هاشمی


3. بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 52-40

محمد رضا بهرنگی؛ سید محمد شبیری؛ محمد رضا سرمدی؛ ابوالفضل عرفانی نژاد