کلیدواژه‌ها = آموزش
شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

دوره 17، شماره 4، مهر 1401، صفحه 1-16

علی جعفری؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما؛ محمد رضا صفاریان طوسی


ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی

دوره 17، شماره 3، تیر 1401، صفحه 113-127

فریبا احمدپور کریم آبادی؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


الگوی فرآیند خطی‌مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی کشور

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 44-65

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان اندیمشک

دوره 15، شماره 4، آذر 1399، صفحه 98-110

زمرد چناری؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

دوره 13، شماره 4، مهر 1397، صفحه 127-107

فاطمه منوچهری دزکی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی