کلیدواژه‌ها = سازمان یادگیرنده
تعداد مقالات: 4
1. تدوین و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده از منظر(ساختار سازمانی حامی یادگیری) درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

سعید ناصری؛ حسن شهرکی پور؛ فردوس یادگاری


2. ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 52-70

مریم السادات یحیی زاده واقفی؛ محمد جواد صالحی؛ احمد سعیدی؛ سیف اله فضل الهی