کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399

معصومعلی سلیمیان؛ فرحناز عزیزی؛ نازنین بشرویه؛ پرویز زاهدکار


3. بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-91

معصومه السادات ابطحی؛ خدیجه ندری؛ سرور علی قزلباش؛ هانیه بدیعی


5. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 154-135

مهناز جورابچی؛ علی اکبر خسروی