کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-91

معصومه السادات ابطحی؛ خدیجه ندری؛ سرور علی قزلباش؛ هانیه بدیعی


4. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 154-135

مهناز جورابچی؛ علی اکبر خسروی