کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 39-25

فرانک موسوی؛ فیض اله ناصری؛ علی مرادی؛ محمد رحمتی؛ محمد نظری؛ فریده خزاعی


4. هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا