کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تبیین ابعاد و شاخصه های مدل سرمایه انسانی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

ماشالله عزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی


بررسی رابطه ی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 155-141

ابوالقاسم نادری؛ میترا عزتی؛ داریوش مالک پور