کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 10
1. ارائه الگوی توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 66-80

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان


2. طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 134-155

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی


3. تعیین عوامل چابکی سازمانی دانشگاهها بر اساس مدل گلدمن و ناگل

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 63-79

شهروز فرجاد؛ نادر قلی قورچیان؛ علی تقی پور ظهیر


4. شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه خبرگان دانشگاه‌های دولتی شمال شرق کشور

دوره 13، شماره 4، مهر 1397، صفحه 90-77

معصومه حسینی؛ علی معقولی؛ نازیا سادات ناصری؛ احمد زنده دل


6. تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه‌های عمومی مراکز استان‌ها

دوره 13، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 25-44

فهیمه باب الحوائجی؛ سالومه طهماسبی؛ نجلا حریری


7. بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 33-20

روح اله باقری مجد؛ امید میلانی؛ محسن فلاح فرامرزی


8. بررسی وضعیت مدیریت استعداد در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 11، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 120-105

مسعود مرادی مرادی؛ محمد باشکوه؛ حسن احمدی


9. هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، آذر 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا