کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 75-67

شهرام مهرآور گیگلو؛ حسین مولائی علی آباد


2. تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرکز رامسر)

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 73-87

افشین موسوی چلک؛ الهام السادات حسینی؛ علیرضا پوربخشیان


5. نقش مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایة اجتماعی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 53-29

حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده