کلیدواژه‌ها = مدیریت مشارکتی
تعداد مقالات: 5
1. مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 83-97

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ ناصر رزم طلب گندشمین