کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 26
1. شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


3. مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 81-63

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


7. هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا