کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ ها و شاخص‌ های مدیریت بهره‌ وری (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ های آزاد اسلامی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سامره غفاریان؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ فرشته کردستانی


بررسی عوامل مؤثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی


بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 17، شماره 3، تیر 1401، صفحه 49-64

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر


طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 16، شماره 1، دی 1399، صفحه 184-200

سیدکریم موسوی؛ قدسی احقر؛ زهرا طالب


شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، مهر 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8

دوره 12، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 81-63

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، آذر 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا


پیش بینی بهره وری کارکنان براساس هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

دوره 9، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 7-18

فتاح ناظم؛ افسانه صابر؛ امیر حسین ناظم