کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 28
1. طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سیدکریم موسوی؛ قدسی احقر؛ زهرا طالب


3. شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


6. مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 81-63

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


9. هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا