کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با استفاده از روش دیمتل

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 78-95

مهدیه صادقی گوغری؛ علی یعقوبی پور؛ محمد منتظری


2. تبیین موقعیت راهبردی (SWOT Analysis) ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 95-112

مصطفی باقریان فر؛ لطف الله ساعدموچشی؛ سمیه صاعدی؛ سیدحشمت الله مرتضوی زاده


6. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد حرفه‌ای کارکنان ادارات آموزش ‌و پرورش مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 93-1392

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 23-39

مصطفی باقریان فر؛ محمد جوادی پور؛ مجتبی حاج خزیمه؛ امین هماینی دمیرچی