کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد ضرونی؛ ابراهیم پور حسینی؛ حسین مهرداد


بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران

دوره 17، شماره 1، دی 1400، صفحه 30-49

زهرا اتحاد؛ جواد سلیمان پور؛ علی خلخالی


ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1-12

سیده نیلوفر شامرادی؛ لیلا فرجادمند؛ نرگس حسن مرادی


اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-16

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


تحلیل عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با استفاده از روش دیمتل

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 78-94

مهدیه صادقی گوغری؛ علی یعقوبی پور؛ محمد منتظری


تبیین موقعیت راهبردی (SWOT Analysis) ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 13، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 95-112

مصطفی باقریان فر؛ لطف الله ساعدموچشی؛ سمیه صاعدی؛ سیدحشمت الله مرتضوی زاده


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد حرفه‌ای کارکنان ادارات آموزش ‌و پرورش مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 93-1392

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 23-39

مصطفی باقریان فر؛ محمد جوادی پور؛ مجتبی حاج خزیمه؛ امین هماینی دمیرچی