کلیدواژه‌ها = معلمان
تعداد مقالات: 19
1. نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 115-129

سیروش قنبری؛ مدینه همتی


2. نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 75-67

شهرام مهرآور گیگلو؛ حسین مولائی علی آباد


3. نقش خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاوه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 144-129

مهدی زیرک؛ محمدرضا عباسپور؛ عباس زمانی طبقدهی؛ اباذر صادقی


4. روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 61-79

مجید مرادی مقدم؛ سکینه جعفری؛ مریم نبوی،


5. ارزیابی چارچوب عوامل موثر بر تعهد حرفه ای معلمان مدرسه های دولتی آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 69-84

مهدی کاظم زاده بیطالی؛ ابراهیم جدی الوارعلیا؛ محمد حسنی


6. رابطه سبک رهبری معنوی مدیران نظام آموزشی با تعهد سازمانی معلمان

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 36-22

داود طهماسب زاده شیخلار؛ بختیار درویشی


9. رابطه بین فرهنگ سازمانی با توسعه حرفه‏ای معلمان

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 18-7

دلارام حسنی؛ عباداله احمدی


16. بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره های مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه 9 شهر کرمانو عوامل فردی و روانی مرتبط با آن

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 18-5

افسانه نیکوبخت؛ حمیدرضا علوی؛ مرضیه یاری زنگنه؛ مهدیه ظهیرصالحی


19. بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده

دوره 4، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 44-29

مرضیه حیدری؛ سعید رجایی پور