کلیدواژه‌ها = معلمان
شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 115-129

سیروش قنبری؛ مدینه همتی


نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

دوره 13، شماره 4، مهر 1397، صفحه 75-67

شهرام مهرآور گیگلو؛ حسین مولائی علی آباد


نقش خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاوه

دوره 13، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 144-129

مهدی زیرک؛ محمدرضا عباسپور؛ عباس زمانی طبقدهی؛ اباذر صادقی


روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان

دوره 13، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 61-79

مجید مرادی مقدم؛ سکینه جعفری؛ مریم نبوی،


ارزیابی چارچوب عوامل موثر بر تعهد حرفه ای معلمان مدرسه های دولتی آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 69-84

مهدی کاظم زاده بیطالی؛ ابراهیم جدی الوارعلیا؛ محمد حسنی


رابطه سبک رهبری معنوی مدیران نظام آموزشی با تعهد سازمانی معلمان

دوره 11، شماره 4، آذر 1395، صفحه 36-22

داود طهماسب زاده شیخلار؛ بختیار درویشی


رابطه بین فرهنگ سازمانی با توسعه حرفه‏ای معلمان

دوره 10، شماره 4، آذر 1394، صفحه 18-7

دلارام حسنی؛ عباداله احمدی