کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 14
2. ارائه مدلی برای دانش افزایی سازمانی در سازمان‌های آموزشی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 99-81

سید نورالدین شریعت کیایی


3. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 141-131

صفر مرادی نیا؛ منصور ترکیان تبار؛ طاهره حسومی


4. بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 109-116

علیرضا لطیفی دانشیار؛ محمدرضا هاشمی


5. بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی در مدارس ناحیه یک شهرری

دوره 11، شماره 3، بهار 1395، صفحه 82-65

سید محمد میرکمالی؛ میترا عزتی؛ صدیقه ناصری


6. بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 126-111

مهدی عزیزی؛ حمید صادقی؛ رضا کرمی


13. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 102-89

جمال معمر حور؛ صدرالدین ستاری؛ اسماعیل کاظم پور؛ رحیم سلامت آذر؛ عادل علی پور