نویسنده = حسن پاشا شریفی
رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 30-19

حیدرعلی زارعی؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


گسترش و رواسازی پرسش نامه شیوه‌های تربیتی والدین

دوره 6، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 146-129

حسن پاشا شریفی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری؛ غلامرضا پاشا؛ علی زینالی


مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 42-29

علی رضا پیرخانی؛ داوود معنوی پور؛ حسن پاشا شریفی