نویسنده = رمضان جهانیان
تعداد مقالات: 3
1. اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


2. ارائه الگوی توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

پریسا مرادیان؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان