نویسنده = فتاح ناظم
تعداد مقالات: 9
3. بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 52-42

فتاح ناظم؛ محمد جواد قائد محمدی؛ فریده دوکانه ای فرد


8. تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 28-11

فتاح ناظم؛ محمد‎جواد قائد‎محمدی