تعداد مقالات: 348
326. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 141-131

صفر مرادی نیا؛ منصور ترکیان تبار؛ طاهره حسومی


329. نقش خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاوه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 144-129

مهدی زیرک؛ محمدرضا عباسپور؛ عباس زمانی طبقدهی؛ اباذر صادقی


330. ارائه مدلی به‌منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 152-137

ریحانه ملانوروزی؛ محمدنقی ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم


331. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 154-135

مهناز جورابچی؛ علی اکبر خسروی


332. بررسی رابطه ی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 155-141

ابوالقاسم نادری؛ میترا عزتی؛ داریوش مالک پور


335. مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه

دوره 4، شماره 2، بهار 1388، صفحه 164-148

ناصر یوسفی؛ احمد سهرابی؛ عذرا اعتمادی؛ سیداحمد احمدی


339. تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران

دوره 4، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 187-165

مجید نعمتی؛ جعفر دری کفرانی؛ رضا وحدانی ثانوی


342. شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 77-98

جواد پورکریمی؛ مهدی عزیزی؛ محمد فرزانه؛ الهام کردی


345. تعیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 129-117

فهیمه باب الحوایجی؛ طاهره حسومی؛ ویکتوریا منجزی


346. طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی ‌اعضای ‌هیأت‌ علمی پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 129-148

مریم سه دهی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


348. طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری: با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

احد بنار؛ علی رضائیان؛ عزیزالله معماریانی؛ علی معینی