فصلنامه علمی نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879

مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

نشریه حاضر دارای رتبه علمی A در سازمان مرکزی دانشگاه اسلامی است.

 

محورهای فعالیت فصلنامه علمی نوآوری‌های مدیریت آموزشی:

  • بررسی مسائل پیرامون نوآوری در مدیریت و رهبری در سطوح متفاوت آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
  • مطالعات مرتبط با انواع نوآوری‌های آموزشی مدیریتی و رهبری در نظام آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
  • مطالعات آینده‌پژوهی پیرامون مسئله نوآوری در نظام‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
  • مطالعات مرتبط با مسئله تغییر و تحول در نظام‌های آموزشی و رهبری
  • مطالعات مرتبط با حوزه مدیریت اسلامی با رویکرد نوآوری در نظام‌های آموزشی و رهبری

 

نویسندگان محترم جهت آگاهی از شرایط و ضوابط ارسال مقالات حتماً اطلاعات

«راهنمای نویسندگان» و «فرآیند پذیرش» را مطالعه بفرمایند.

 

این فصلنامه جهت جلوگیری از سرقت علمی از سامانه ایرانداک (همانندجو) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی استفاده می‌کند؛ لذا نویسندگان محترم دقت فرمایند حتماً باید گزارش مشابهت‌یابی را که مستقیماً از سامانه مذکور دریافت می‌شود را به فصلنامه ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، دی 1401 

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دانشجو معلم شایسته محور با تمرکز بر رویکرد حل مسئله

صفحه 20-38

لیلا مویدعابدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علیرضا عصاره


ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین

صفحه 93-109

مرضیه جامعی؛ یدالله مهر علی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها