فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است.

پیرو نامه شماره 621/2651 مورخ 1399/01/28 معاونت محترم پژوهشی واحد و طبق ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، از این پس برای داوری مقالات مبلع 150.000 تومان و مبلغ 350.000 تومان از مقالات پذیرش شده دریافت خواهد شد

 مبلغ داوری و پذیرش مقالات  به شماره حساب دانشگاه (0105830583003)  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز و تصویر فیش را در سامانه بارگذاری فرمایید و به شماره واتس آپ 09362392892 مدیر داخلی نیز ارسال فرمایید.                 

 نویسندگان مقالات دقت فرمایند اصلاح و تغییر وابستگی سازمانی بعد از بارگذاری مقاله در سامانه میسر نیست در صورت ضرورت هزینه صفحه بندی و بارگذاری مجدد به عهده نویسنده مقاله خواهد بود 

نویسندگان گرامی  هر دو هفته ی یکبار  از طریق   تلفن  09362392892   مدیر داخلی دکتر طاهره حسومی    پی گیر انتشار مقاله خود باشند  

 فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی همچون سایر نشریات، صدور نامه پذیرش ن به صورت دستی ندارد  پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد (همزمان با پذیرش مقاله، ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود.

 بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، زمستان 1399 

2. طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار

صفحه 22-39

سعیده زارع؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


6. اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان

صفحه 108-129

عباس منصوری؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر


7. ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور

صفحه 129-146

نورالدین کاظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ مجتبی معظمی؛ نازنین بنی اسدی