فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ

1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است.

 

پیرو نامه شماره 621/2651 مورخ 1399/01/28 معاونت محترم پژوهشی واحد و طبق ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، از این پس برای داوری مقالات مبلع 150.000 تومان و مبلغ 350.000 تومان از مقالات پذیرش شده دریافت خواهد شد هزینه صفحه بندی اولیه بعد از پذیرش به عهده نویسنده می باشد

 

 

 مبلغ داوری و پذیرش مقالات   از طریق درگاه الکترونیکی فصلنامه قابل پرداخت می باشد

 شماره حساب  (0105830583003)  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

توجه مهم

نویسندگان گرامی  هر دو هفته ی یکبار  از طریق پیام در  واتساپ (تاکید می شود فقط پیام در واتساپ)   به شماره   09362392892   مدیر داخلی دکتر طاهره حسومی  پی گیر انتشار مقاله خود باشند  در صورت پی گیر نبودن مقاله از فرآیند انتشار خارج خواهد شد

 

 فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی همچون سایر نشریات، صدور نامه پذیرش  به صورت دستی ندارد  پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد (همزمان با پذیرش مقاله، ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

 

 نویسندگان مقالات دقت فرمایند اصلاح و تغییر وابستگی سازمانی بعد از بارگذاری مقاله در سامانه میسر نیست در صورت ضرورت هزینه صفحه بندی و بارگذاری مجدد به عهده نویسنده مقاله خواهد بود

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، بهار 1400، صفحه 7-180 

مقاله پژوهشی

1. اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

صفحه 1-16

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


3. طراحی الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 62-77

علی شعبانی کلاته ملا محمد قلی؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ طیبه تجری


5. شناسایی و اولویت بندی مهارت های رهبران آموزشی مدارس

صفحه 108-124

حامد رنجبر؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده